REGULAMIN

Regulamin Ninth Virtue, serwera gry Ultima Online:

1. Każdy gracz może posiadać maksymalnie 2 konta w grze.

2. Dozwolone jest używanie wszelkich zewnętrznych aplikacji i skryptów w celu automatyzacji poczynań naszych postaci w grze, jednakże tylko i wyłącznie w przypadku kiedy kontrolujemy ich pracę (tzw. „czynne makro”).

3. Dozwolone jest używanie zewnętrznych aplikacji i skryptów do automatyzacji niekontrolowanej przez gracza w przypadku jeśli dotyczy prostych czynności, jak np. ćwiczenie umiejętności postaci, oraz nie przynosi korzyści materialnych dla postaci w grze (tzw. „bierne makro”).

4. Niedozwolone jest używanie zewnętrznych aplikacji i skryptów do niekontrolowanej przez gracza automatyzacji w przypadku kiedy dotyczy rozwiniętych sekwencji działań, które polegają na cyklicznym wykonywaniu kilku czynności i służą pozyskiwaniu surowców, np. połączone ze sobą: bieganie, kopanie rudy, bieganie, przerabianie, zanoszenie do banku (tzw. „bierne makro” w wersji rozwiniętej).

5. Wykorzystywanie błędów gry jest surowo zabronione. Każdy dostrzeżony błąd w rozgrywce powinien być bezzwłocznie zgłoszony do Administracji serwera dowolną drogą komunikacyjną (page, forum, discord, e-mail).

6. Uprasza się o szanowania innych graczy i komunikacji w sposób nie urągający kulturze wypowiedzi.

7. Spam wszelakiej postaci (forum, discord, czat w grze) nie będzie mile widziany.

Wszystkie rzeczy, które nie są objęte regulaminem są dozwolone za wyjątkiem tych, które jawnie lub niejawnie działają na szkodę serwera, ekipy prowadzącej oraz innych graczy.